Disseny i Fabricació

disseny

El compromís de INGenING és oferir la solució més adequada per la seva empresa i entregar-li la línia “claus en mà”.

INGenING realitza els projectes amb recursos propis per cobrir la majoria d’àrees d’una instal·lació: disseny mecànic, disseny elèctric, seguiment de la fabricació, muntatge i posada en funcionament.

La primera fase, una vegada s’ha adjudicat el projecte, és el disseny mecànic mitjançant programes 3D y elaborar la documentació tècnica per realitzar el muntatge de la línia.

En segon lloc s’elabora el disseny elèctric de l’estació i la generació de llistats de senyals de comunicació entre els diferents elements de la maquinària.

La tercera fase consisteix en que un equip de professionals realitzen el muntatge tant mecànic com elèctric.

En últim lloc tècnics especialitzats en programació s’encarregaran de la posada a punt del conjunt de la línia.

Quan la instal·lació està acabada, el client realitza una verificació en les instal·lacions d’INGenING que permet donar el vist i plau i, si cal, fer els últims ajustaments que el client requereixi abans d’enviar la instal·lació a la seva planta.

Un equip de tècnics és desplaçarà a casa el client per fer el muntatge tant mecànic com elèctric i la posada en funcionament.

Al client se li entregarà en format digital i en paper tota la documentació tècnica de la línia, amb el llistat de recanvis comercials, els plànols elèctrics, mecànics i pneumàtics.

Programació

programacio

Des del primer dia, el coneixement del llenguatge robòtic és el que ha marcat l’evolució d’INGenING i és el que ha ajudat a fer créixer l’empresa dins el món industrial. Per aquest motiu, a més de la fabricació de maquinària, INGenING continua oferint el servei de programació de robots per a tercers.

Amb certa freqüència, empreses de fabricació de maquinària es troben amb la necessitat de fabricar alguna línia que requereix la implementació d’un robot industrial. Aquestes necessitats (si no es disposa d’un col·laborador o un departament de robòtica propi) fàcilment pot causar problemes a l’hora de tirar endavant el projecte.

INGenING ofereix una solució àgil perquè les empreses no necessitin especialistes propis en programació de robots per aplicacions puntuals. Aquest servei, es complementa amb un assessorament adequat per la selecció del model de robot i per realitzar la comunicació entre el robot i la resta de màquines de l’aplicació.

Després de la posada en funcionament de l’aplicació, la relació amb el client continua gràcies al suport tècnic que s’ofereix.

Suport Tècnic

Un bon vincle amb el client és una avantatge competitiva. Per això, i per tal de millorar la qualitat del servei, es posa a disposició del client la instal·lació de mòdems VPN en les línies per tal de donar una assistència remota que, juntament amb l’assistència telefònica, minimitzi el temps d’inactivitat en cas d’avaria.

En cas que hi hagi la necessitat d’algun recanvi, es gestionarà un servei d’enviament de la manera més àgil possible per tal que es puguin resoldre les necessitats del client.

Per altra banda, també es proporcionen cursos de formació de coneixements de robòtica per diferents nivells, segons la necessitat requerida per l’empresa sol·licitant.